Beiskolázási információk

Kedves Érdeklődő Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a következő tanévben iskolás lesz. Különös jelentőségű ez az egész család részére. Értem és átérzem a törekvésüket, hogy gyermeküket nem egyszerűen jó iskolába akarják íratni, hanem meg akarják találni számára a legjobbat.

Mit nyújt a mi iskolánk gyermeküknek?

Elsősorban biztonságot, barátságos, kiegyensúlyozott légkörben. Nagyon jó tanító néniket, akik nagy szeretettel nevelik és tanítják diákjaikat, tiszteletben tartva a gyermek személyiségét. Tanítóink nevelési elveink szerint elsősorban jutalmazással értékelnek, hiszen megszerettetni akarják a gyermekekkel a tanulást, az iskolát. Szorosan együttműködnek a napközis nevelőkkel, akik ugyancsak képzett és gyakorlott pedagógusok. A napköziben napi fél órában idegen nyelvi foglalkozásokat tartanak a napközis nevelők. A napi tanulás mellett jut idő játékra, kézműves foglalkozásra, részt vehetnek a gyerekek sportfoglalkozáson, a dráma szakkör és az ökoklub foglalkozásain, és lehetőség van zenetanulásra is.

Olvasás- és írástanításunk hagyományos, szótagoló, elemző-összetevő. Célunk, hogy a gyermekek szeressenek és tudjanak olvasni, ezért nem sietünk a betűk tanításával, tavaszig elegendő idő áll majd rendelkezésükre.

A tanulmányaikban lassabban haladó, vagy tanulási nehézségekkel küszködő gyermekekre is nagy gondot fordítunk. Munkánkat logopédus, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus is segíti. 5.-6. osztályban a tanulószoba az alsó tagozatos napközihez hasonlóan működik. A 7.-8. osztályban a házi feladat megértésére, elvégzésére a „Házi feladat klub"-ban biztosítunk lehetőséget a tanulóknak. A klubot szaktanárok vezetik.

Tehetséges gyermekeinket szakkörök és egyéni foglalkozások keretében fejlesztjük, és versenyeken indítjuk, ahol szép sikereket érnek el diákjaink (pl. Bendegúz levelezős verseny országos döntő 3. hely, matematika verseny kerületi 1., budapesti forduló 4. hely, nyelvész verseny budapesti forduló 2. hely ......és megszámlálhatatlanul sok sporteredmény).

Az első 3 évfolyamon nyelvi napközi keretében minden diákunk megkezdi a korai nyelvtanulást angol vagy német nyelven. A délelőtti tananyagra is támaszkodva, játszva ismerkednek a gyermekek az idegen nyelvvel, és már alsó tagozaton kialakul megfelelő szintű beszédkészségük, amelyre majd a nyelvtani alapok épülhetnek. A nyelvi kommunikáció fejlesztésére a felsősöknek német és angol nyelvterületen szervezünk nyelvtanfolyammal egybekötött utakat.

Ötödik osztálytól kezdve minden évfolyamon az oktatás része a projektoktatás is humán és természettudományi vonalon.

Évek óta 4. évfolyamon osztályaink heti rendszerességgel járnak úszásoktatásra, és gazdag választékát nyújtjuk a délutáni sportoknak. Erdei iskolát igény szerint 3. osztálytól szervezünk az alsó tagozatnak. 2020-tól a Nemzeti Úszóprogram keretében az 1-2. évfolyam tanulói szintén rendszeres úszásoktatást kapnak.

Intézményünk 2012 tavaszán elnyerte az „Örökös ökoiskola" címet, melyhez előzőleg 3 alkalommal kellett elnyerni az „Ökoiskola" tagságot. 2001-ben, 2005-ben és 2007-ben elnyertük a „Környezetvédő iskola Európában" címet. Feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekeket a növények és az állatok szeretetére, védelmére, tiszteletére neveljük, s ezáltal környezettudatos magatartást alakítsunk ki bennük.

Amit még ajánlani tudunk:

  • Osztályfőnöki negyedóra: tanulóink minden napjukat osztályfőnökükkel kezdik. A 15 perces beszélgetés biztosítja a gyerekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott munkakezdést.
  • Vetélkedők-versenyek a tanulmányok és a sport területén
  • Játszóházak alkalom szerint
  • A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola kihelyezett tagozatai: szolfézs, zongora, hegedű, néptánc
  • Gyógytestnevelés a kiszűrt tanulóknak
  • Hagyományőrző programok
  • Szakkörök (matematika, nyelvi, rajz stb...) és sportolási lehetőségek (aerobic, kosárlabda, atlétika, túrázás, korcsolyázás stb...) igény szerint
  • Gyalogtúrák havonta
  • Nyári táborok (Akali, sport, evezős, túratábor stb...)

 

 

Perge Éva

igazgató

Nemzeti Együttmüködési Alap

Alapítványunk a 2019. évműködési kiadásainak fedezésére sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és 154.000 forintot nyert. Köszönjük a támogatást.

Itt talál meg minket

Közösségi oldalunk

életrevaló

agenda21 okoiskola tehetsegpont umwelt unesco
© Gádor Általános Iskola 1950 - 2019 - minden jog fenntartva.

E-napló belépés

ekreta weblap

Legújabb események

Cs jún. 27 @08:00 - 10:00AM
Tanévzáró ünnepély
Free Joomla! templates by AgeThemes