Fontos tudnivalók vizsgázóknak

Vizsgaszabályzat a 2023/24-es tanévre

 

Az ember élete során számtalan vizsga-, vagy vizsgához hasonló helyzetbe kerülhet (felvételi vizsga, versenyek, állásinterjúk stb.). Szeretnénk elérni tanulóinknál, hogy egy ilyen szituációban tudásuk legjavát legyenek képesek kihozni magukból. Ugyanakkor legyenek képesek arra is, hogy egy-egy témáról önállóan, összefüggően beszéljenek. Ezek figyelembe vételével szervezzük tanév végi vizsgáinkat.


JELENTKEZÉSI LAP A VIZSGÁRA

VIZSGATÉTELEK


A vizsgáztatásban érintett szaktanárok novemberben a helyi tantervben meghatározott tartalmaknak és követelményeknek megfelelően állítanak össze tételsort. A tételsorban csak olyan tananyag szerepel, amely tanórákon feldolgozásra kerül. A tételcímek tehát a tanórák anyagára épülnek, amelyek alapján a tanulók csakúgy, mint bármely feleletre, önállóan készülnek fel. A tételek kidolgozása a szaktanárok útmutatásával történik.

A helyi tantervben a tantárgyi osztályzatok tartalmát meghatároztuk, az értékelésnek a vizsgákon is ez az alapja. A vizsga érdemjegyét témazáró jegyként, azaz kétszeres szorzóval számítjuk be a tantárgy év végi értékelésébe.

A vizsga formája: szóbeli vizsga, melynek időtartama tanulónként kb. 15 perc.

A tantárgyválasztás lehetőségei:

 • 5. évfolyamon kötelező vizsgatárgy: történelem
 • 6. évfolyamon kötelező vizsgatárgy: magyar nyelvtan
 • 7. évfolyamon kötelező vizsgatárgy: idegen nyelv; választható vizsgatárgy: kémia/fizika
 • 8. évfolyamon két kötelező vizsgatárgy van, amelyet 3 tantárgy közül lehet kiválasztani: biológia, földrajz, magyar irodalom.

A vizsgára jelentkezés szabálya: a vizsgákra kötelező minden tanulónak jelentkezni január 12. online felületen vagy az osztályfőnöknél, egységes jelentkezési lapon. A jelentkezési lap az iskola honlapjáról letölthető, amit a tanuló és a szülő is ellát kézjegyével. Online jelentkezés esetén a megküldött űrlap kitöltése hivatalos jelentkezésnek minősül. A változtatásra ezután a tanulóknak nincs lehetősége.

A vizsgára a tanuló köteles ünneplőben megjelenni.

A vizsga ideje: 8.00 - kb. 14.00

A vizsgák beosztása:

 • 5-6. évfolyam tanulói beosztás szerint vizsgáznak. A gyerekeknek a vizsga megkezdése előtt legalább 15 perccel kell az iskolában megjelenniük. A reggel érkezőknek és az itt-maradóknak felügyeletet biztosítunk.
 • A 7-8. évfolyam tanulói beosztás szerint vizsgáznak. A gyerekeknek a vizsga megkezdése előtt legalább 15 perccel kell az iskolában megjelenniük. A reggel érkezőknek és az itt-maradóknak felügyeletet biztosítunk.

Kötelező vizsgafelszerelés: a vizsgatárgyhoz kapcsolódó füzet(ek), tételfüzet, tolltartó

A vizsganap menete

 • Gyülekező: a beosztás szerint a vizsgára kijelölt terem előtt.
 • 8 órakor 3 fő megy be egyszerre a terembe.
 • A vizsgázó tételt húz a szaktanár által összeállított tételsorból.
 • Az első felelő 10-15 perc felkészülési időt kap felelete megkezdéséig.
 • A felelet megkezdése előtt a vizsgázó röviden bemutatkozik a vizsgabizottságnak.
 • Póttétel húzása esetén a legjobb érdemjegy legfeljebb 3-as lehet.
 • Az első felelő vizsgázása után bejön a következő. Tehát mindig 3 fő vizsgázó van a teremben (2 készül, 1 felel).

Felelet értékelése:

A szóbeli felelet értékelési szempontjai szerint a bizottság alakítja ki a végleges érdemjegyet. A tanuló ott készített vázlata beszámítható a végleges érdemjegybe. A vizsga érdemjegyét témazáró jegyként, azaz kétszeres szorzóval számítjuk be a tantárgy év végi értékelésébe. Kitűnő esetén a tanuló 3 db ötös érdemjegyet kap.

Elégtelen vizsga esetén a tanuló a vizsgát követően min. 3 szakórán tételt húz, és abból osztályzatra felel. A szaktanár eldönti a feleletek alapján, hogy a tanulót ezen túl kívánja-e tovább feleltetni. A jegyek átlaga és az osztályzat kialakításának közös szabályai alapján kap a tanuló duplaértékű érdemjegyet.

Az SNI/BTM-es tanulókat a szakértői véleményeket figyelembe véve kedvezmények illetik meg, melyről a szaktanár dönt. A lehetséges kedvezmények egyéni elbírálás alapján a következők lehetnek:

 • Több felkészülési idő és/vagy segédeszköz használata
 • Egyénekre szabva kiválasztott tételekkel a tételek számának csökkentése
 • Osztályzás egyéni elbírálás alapján a szakvéleménye alapján önmagához mérten
 • A napi vizsgaidőpontot megválaszthatja a tanuló

Vizsganapok: A tanév elején a munkatervben jelöljük ki. 2023/24-es tanév vizsganapjai: május 6-7.

Eredményhirdetés: 2024. május 10. 7.45-8.50

A vizsgák befejezését követő tanítási napon a vizsgabizottság értékeli a vizsgákat és az elnök kiosztja az értékelőlapot.

Pótló vizsga:

Ha a tanuló a vizsga napján hiányzott, pótló vizsgán köteles megjelenni. A pótló vizsga napját az igazgató jelöli ki. Ez csak tanítási napon, délután lehetséges. A vizsgabizottság a szaktanárból és egy vezetőből vagy szaktanárból álló kéttagú bizottság.

Ha a tanuló önhibájából nem vizsgázik le, év végi szorgalom osztályzata csak hanyag lehet.


VIZSGATÉTELEK


JELENTKEZÉSI LAP A VIZSGÁRA


Nemzeti Együttmüködési Alap

Alapítványunk a 2019. évműködési kiadásainak fedezésére sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és 154.000 forintot nyert. Köszönjük a támogatást.

Itt talál meg minket

Közösségi oldalunk

életrevaló

agenda21 okoiskola tehetsegpont umwelt unesco
© Gádor Általános Iskola 1950 - 2019 - minden jog fenntartva.

E-napló belépés

ekreta weblap

Legújabb események

Nincsenek események
Free Joomla! templates by AgeThemes