Eseménynaptár

Előző hónap Előző nap Következő nap Következő hónap
Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
Elsős beiratkozás
től(tól) Csütörtök 11 Április 2019 -  08:00
Címzett Péntek 12 Április 2019 - 19:00

Tisztelt Szülők!

A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2019 szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait.

2019. április 11. (csütörtök)  8.00 – 19 óra között

2019. április 12. (péntek)      8.00 – 19 óra között.

A fenti két napon kereshetik fel a Szülők a lakóhely szerint illetékes körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. /Amennyiben nem a körzeti iskolába íratják be gyermeküket, az intézményt akkor is tájékoztassák! /

A választott iskola csak akkor veheti fel a körzetén kívüli gyermeket, ha a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekek már beiratkoztak, és még van szabad hely.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §- a szerint; amennyiben az intézmény körzetében lakó tanköteles gyermekek után még vannak üres helyek, akkor a hátrányos helyzetű - és sajátos nevelési igényűeket kell előnybe részesíteni. De figyelemmel kell lennünk a különleges helyzetűekre is (pl. akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő; vagy testvére az adott iskola tanulója stb.), ezután lehetséges a körzeten kívül élőket felvenni az üres helyekre.

 

Az iskolai körzetekről az óvodákban, iskolákban is tájékozódhatnak, illetve az önkormányzat honlapján is megtalálható a lista.

Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája mellett a következő dokumentumokat hozzák magukkal:

1.) A gyermek személyazonosítására alkalmasa gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél, ezek hiányában anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt(lakcímkártya).

2.) TAJ-kártya

3.) Születési anyakönyvi kivonat másolata

3.) A gyermek iskolába lépéséhez szükséges; fejlettség elérését tanúsító igazolás (a gyermek iskolaérettségének igazolása). Ez lehet:

  1. óvodai szakvélemény;
  2. nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény;
  3. sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi Szakértői Bizottság szakértői véleménye

4.) Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). A nyilatkozat letölthető itt

5.) Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik tantárgyat választja: erkölcstant (iskola oktatja) vagy a hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).

6.)Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak okát is szükséges megjelölni. A nyilatkozat letölthető itt.

A nyilatkozatok az óvodákban is hozzáférhetőek, de természetesen az iskolánkban is rendelkezésre állnak.

7.) Amennyiben a szülő bejelentett lakcímet nem tud igazolni, akkor a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetében a következő dokumentumok szükségesek a gyermek beíratásához:

  1. regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  2. tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy
  3. állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az EGT-állampolgárokat, akiknek határozatlan ideig érvényes).

Ha a gyermek tankötelezettségét külföldön kívánja megkezdeni, a Szülőnek (felügyeleti joggal rendelkezőnek) a törvény értelmében a Budapest Főváros Kormányhivatal XXII. Kerületi Hivatalánál ezt be kell jelenteni, és erről a körzetes iskolátis szükséges tájékoztatni.

Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 30-ig küldi meg a szülőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 napon belül továbbítja a Tankerület igazgatójának.

Sikeres iskolaválasztást kívánunk:

Maróthy Miklósné

igazgató                    

Támogatónk

bakoslogo

Köszönjük a Bakos Faipari Egyéni Cégnek, hogy segített iskolapadjainkat felújítani és könyvtárpolcainkat elkészíteni.

kobold 004

szelektiv