Életrevaló iskolakultúra program

Kedves Szülők!

eletrevaloEbben az évben Életrevaló (7 szokás) új iskolakultúra programunk keretében fognak megismerkedni a tanulók a személyes életvezetés fontosságával. Minden gyermek képes saját életének vezetésére, és arra, hogy helyes döntéseivel pozitív hatást gyakoroljon a környezetében élőkre. Az Életrevaló munkafüzet feladataival a fiatalok olyan jellembeli és életvezetési készségeket sajátíthatnak el, amelyek hozzásegítik őket a helyes döntések meghozatalához. A munkafüzetek szórakoztató feladatai a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével késztetik őket felelősségteljes gondolkodásra.

A gyermekek izgalmas utazás előtt állnak. Bízunk benne, hogy Önök gyakran meg fogják kérdezni őket, hogyan haladnak. A munkafüzetek Önöknek is lehetőséget adnak arra, hogy számos tanulási pillanatot teremtve megismerkedjenek a program tartalmával. Kérjék meg gyermekeiket, hogy tanítsák meg Önöket mindarra, amit az iskolában tanultak. A magyarázat által tovább mélyül a gyermekek megértése, és alkalmat nyújtanak arra, hogy közösen tanulhassanak.

A 7 szokás a családunkban c. kiadvány is a szülők munkáját kívánja segíteni. A kis füzet összefoglalást ad minden egyes szokás tartalmáról, majd olyan közösen elvégezhető tevékenységeket javasol – mind kisiskolás-, mind kamaszkorú gyermekek számára – amelyek otthoni környezetben segítik a szokások gyakorlásának módját.

Fényképalbum

Az Életrevaló programról:

 

  • eletrevalo